Firma Pro Contract istnieje od 2003 roku. Doświadczenie firmy opiera się na zrealizowanych projektach inwestycyjnych, w tym wspieranych dotacjami  z UE oraz projektach doradczych i szkoleniowych.

Obecnie główną specjalnością firmy jest wsparcie bieżącego zarządzania  w przedsiębiorstwach i innych organizacjach, w tym zarządzania zmianą. Doradztwo w zarządzaniu dotyczy wspierania procesów inwestycjnych, strategii rozwoju przedsiębiorstw, instytucji publicznych i gospodarstw rolnych. W swoich działaniach łączymy teorię z praktyką.

Charakter oferowanych usług opiera sie na schemacie: diagnoza bieżąca - propozycja działań usprawniających firmę - przygotowanie planu zadaniowego wraz z celami - pomoc we wdrożeniu i realizacji planu/projektu. Wśród narzędzi identyfikacji ograniczeń rozwojowych oraz budowy planów naprawczych wykorzystywane są innowacyjne metody, w tym m. in. narzędzia oparte na metodyce TOC - Theory of constraints (Teorii Ograniczeń) oraz narzędzia oparte na lean management (tzw. szczupłego zarządzania).

Pro Contract stawia na długofalową współpracę z klientem. Poprzez wszechstronność oferowanych usług, doświadczenie, nowoczesność  oraz kreatywność dążymy do spełnienia  oczekiwań klienta. Usługi wykonywane są z troską o najwyższą ich jakość przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb i wymagań klientów.